PG Uithuizen

Ontstaan van de PG-Uithuizen

De Protestantse Kerk in Nederland is in 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Deze fusie is het eindresultaat van het Samen op Weg-proces, dat meer dan veertig jaar geduurd heeft. Plaatselijke gemeenten en/of kerken binnen de fusie behielden de vrijheid zich daadwerkelijk met hun fusiepartners te verenigen, of afzonderlijk te blijven functioneren en samenkomen.

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk van Uithuizen hebben jarenlang samengewerkt in SOW-verband, wat heeft geresulteerd in een federatievorming in mei 2005.

Sindsdien werden de zondagse erediensten samen gevierd en werd de tijd genomen om allerlei kerkelijke geledingen samen te laten vloeien en financiële zaken op elkaar af te stemmen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot fusievorming tot de Protestantse gemeente Uithuizen, welke is bekrachtigd in een feestelijke eredienst op 6 juni 2010.

Zie voor verdere informatie:  www.pguithuizen.nl