Activiteiten 2021

In 2020 met het tot stand komen van de nieuwe gemeente Het Hogeland hebben de orgelcommissies in die gemeente (die zich uitstrekt van Zoutkamp tot Oosteinde en van Usquert tot Noordwolde  besloten de handen ineen te slaan bij de programmering van de orgelconcerten in samenhang met andere culturele gebeurtenissen die daarmee verbonden zijn. Voorlopig heeft de orgelcommissie van Leens besloten zich niet aan te sluiten.

            In de gemeente Het Hogeland is een keur aan belangrijke en mooie orgels aan te treffen zoals in Noordwolde (1658), Kantens (1660); orgels uit de bloeitijd van de barok gebouwd door Arp Schnitger en ‘zijn school’: Mensingeweer (1698), Uithuizen (1701), Zandeweer (1731), Leens (1734) en Uithuizermeeden (1785); meerdere belangrijke orgels uit de daaropvolgende klassiek-romantische periode: Warffum (1812), Eenrum (1817), Breede (1840) en Usquert (1852); alsmede ook nieuwere en belangrijke orgels in Winsum en Bedum. (Het orgel in Warffum is momenteel in restauratie en het orgel in Leens wordt dit jaar weer in gebruik genomen.)

            De uitdaging van de samenwerkende orgelcommissies zal in de komende jaren zijn  het klinkend erfgoed (waartoe ook de middeleeuwse luidklokken gerekend moeten worden) in al zijn verscheidenheid te laten horen,. Aangezet door de Covid-19 pandemie hebben de commissies besloten er naar te streven veel van de concerten ook digitaal uit te zenden en tegelijkertijd door de daarbij opgestelde camera’s ook het fysiek aanwezige publiek de verrichtingen van de organisten te laten zien.

            In de verdere toekomst, te beginnen in 2022, rekenen de samenwerkende orgelcommissies het ook hun taak bij jongere generaties belangstelling te wekken voor dit bijzondere, klinkende erfgoed, onder meer via het project Piet Prestant en het Orgel-doe project.

            In 2021 zullen naast  avondconcerten in Uithuizen, Usquert, Noordwolde en Zandeweer op enkele zaterdagmiddagen in de zomerperiode korte concerten/orgeldemonstraties gegeven worden waarbij naast de muziek het accent ook ligt op de culturele omgeving (zoals de verdwenen borg Dijksterhuis, de Menkemaborg e.a.). De bewoners  van deze borgen waren immers over het algemeen ook beschermheer en bestuurder (collator) van de kerken en de orgels. Nieuw hierbij zijn de inloop-marktconcerten in Uithuizen, welke aansluiten op openstelling van de Jacobikerk om 16.00 uur in de zomervakantie

            In 2021 zal in Uithuizermeeden een grootschalige herdenking plaats vinden van het 50-jarig jubileum van de ‘Stichting Avondmuziek in Uithuizermeeden (die herdenking moest in 2020 noodgedwongen uitgesteld worden). ‘Grote namen’ als Olivier Latry en Wibi Soerjadi zullen aan die manifestatie hun glans  verlenen. Voor een compleet overzicht van de concerten zie www.avondmuziekuithuizermeeden.nl

In 2021 worden de volgende concerten georganiseerd:

Vanaf 2021 worden “marktconcerten” georganiseerd in de Jacobikerk te Uithuizen. Het zijn inloopconcerten tussen 16.00 uur – 16.45 uur.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vp-1-1024x683.jpg

10 juli Jan Smid

Programma

Aria und 12 Variationen  Johann                   Heinrich Buttstett  (1666-1727)

Introduction for the Diapasons                      Charles Burney (1726-1814)

Voluntary No. 1 in E Minor                            Charles Burney

Capriccio in D dur                                          Georg Böhm (1661-1733)

Fantasie op de manier van een echo                        Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Concerto in D (Allegro – Largo – Vivace)       Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687-1741)

Gelobet seist du, Jesu Christ                         Gottfried August Homilius (1714-1785)

Prealudium et Fuga in C                                Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

17 juli Wietse Ouwejan

Programma

Praeludium Buxwv 148                                                D. Buxtehude (1637-1707)

Von der Fortuna werd’ ich getrieben                    J.P. Sweelinck(1562-1621)

Corrente Italiana                                                            J. Cabanilles(1644-1712)

Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr                                   J.S. Bach(1685-1750)

Praeludium en fuga BWV 545                                   J.S. Bach(1685-1750)

24 juli Patrick Rice (VS)

Programma

Fantasia et Fuga g moll                               J.S. Bach (1685-1750)

Trio Sonata 3 BWV 527                                J.S. Bach (1685-1750)

Andante

Adagio e dolce

Onder een linde groen                              J.P. Sweelinck (1562-1621)

Freu dich sehr o meine Seele                     G. Böhm (1661-1733)

Partita 1

Partita 2

Partita 4

Partita 5

Partita 9

Partita 10

Partita 11

Praeludium in E (Grote)                           N. Bruhns (1665-1697)

31 juli Marien van de Weg

Programma

E moll BWV 533                                      J.S. Bach (1685-1750)

Erbarm dich BWV 721                           J.S. Bach (1685-1750)

Freu dich sehr                                         J. Pachelbel (1653-1706)

Inventies                                                  J.S. Bach   (1685-1750)

Triosonata 1 deel 1 BWV 525              J.S. Bach (1685-1750)

Preludium en fuga C dur BWV 547     J.S.Bach   (1685-1750)   

7 augustus Ab Gramsbergen

programma

Praeludium F-dur                               Franz Tunder (1614-1667)

Ciaconna e-moll                                 Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Koraalvoorspelen                               Johann  Sebastian Bach (1685 – 1750)

            Schmücke dich o liebe Seele (BWV 634)

            Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ (BWV 649)

            In Dir ist Freude (BWV 615)

Fuga in g-moll BWV578                     Johann  Sebastian Bach

Concerto del Sigr Meck                     Johann Gottfried Walther (1684 – 1748)

            (allegro, adagio, allegro)

Praeludium D-dur                              Hans Friedrich Micheelsen (1902 – 1973)   

14 augustus Valentin Richter (Dld)

programma

* Praeludium en Fuga in a, BWV 543                      J.S. Bach (1685-1750)

* Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr, BWV 662 

* Valet will ich dir geben, BWV 736

Uit „Fiori Musicali“:                                                 

* Toccata per l’Elevatione                             Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

* Recercar 

* Est-ce Mars                                                 Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

* Komm, Heiliger Geist, Herre Gott             Valentin Lucas Richter (*1999)

* Postludium

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vp-1-1024x683.jpg
Arp Schnitger-orgel Jacobikerk Uithuizen

bij de uitgang is een collecte

Eenrum Lohman-orgel (1817)

  • op 7 augustus geeft Dirk Molenaar een concert op het Lohman-orgel ( 1817) in Eenrum aanvang 12.30 uur , geen entree, wel een collecte

Ten slotte

Naar verwachting zullen de beperkingen die samenhangen met het besmettingsgevaar van het Civid-19 virus naar waarschijnlijkheid nog tot in de herfst van dit jaar duren. Bij alle concerten en demonstraties zal strikt de hand gehouden worden aan de maatregelen i.v.m. de corona pandemie, Voor eventuele laatste wijzigingen en maaltijden en het programma zie de website: www.arpschnitgerorgeluithuizen.nl

15-oktPauluskerkUsquert20.00 uur Laurens de Man
23-oktNoordwoldeorgel+concert20.00 uurVincent en David van Laar
13-novMariakerkUithuizermeeden20.00 uurLuthers Bach Ensembleo.l.v. Tymen jan Bronda
11-decHet AnkerUithuizermeeden20.00 uurRoden Girl Choristerso.l.v. Sonja de Vries
Programma’s 2022
18-aprUithuizermeedenMariakerkSonus Vitao.l.v Anjo de Haan
11-junLandadelPieterburen etc14.00 uurDirk Molenaar
18-junJacobikerkUithuizen17.00 uurHenk de VriesCombi met Borg
18-junMenkemaborgs avondsHenk de VriesCombi met kerk
2-julWesterhuisheertUsquert15.30 uurAb Gramsbergen etc
2-julZandeweerDorpskerk?
12-sepMariakerkUithuizermeeden20.00 uurOlivier Latry

Voor nadere informatie  http://arpschnitgerorgeluithuizen.nl/