Mission statement

De stichting Arp Schnitgerorgel Uithuizen is op 8 oktober 1993 bij notariële akte opgericht.

as1

Doel

In artikel 2 van de Notariele akte staat:

“De stichting heeft ten doel: inzameling van gelden voor restauratie en behoud van het Arp Schnitgerorgel in de Jacobikerk te Uithuizen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Missie

Het Arp Schnitgerorgel in de Jacobikerk te Uithuizen laten klinken!

Visie

De Stichting wil een groot en breed publiek bereiken dat belangstelling heeft voor cultureel erfgoed, middeleeuwse kerkgebouwen en daarbij passende muziek.

Doelstelling

De Stichting zorgt er voor dat het jaarlijkse onderhouden (gebruikerskosten) kan worden gedaan door hieraan financieel bij te dragen.

De Stichting promoot het orgel in de ruimste zin van het woord door orgelconcerten, tentoonstellingen, openstelling van de Jacobikerk, aanbieden van boeken/cd ed.

Artistiek en muzikaal adviseur

Sietze de Vries  uit Niezijl is als artistiek en muzikaal adviseur sinds 2010 aan de Stichting Arp Schnitger verbonden.  www.sietzedevries.nl

sdv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 december 2015                                                                                          status: definitief